bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.4.2018

13.03.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.03.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie i budowie sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach nr: 215/15; 215/14; 215/11; 215/7; 215/5; 200/4; 199; 216; 215/3; 215/4; 215/6; 215/9; 215/12 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.03.2018

Dokument oglądany razy: 336
« inne aktualności