bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.14.2018

21.03.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.03.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 840/5, 840/6, 840/7, 840/8, 840/9, 842/4, 842/5, 842/3, 842/2 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.03.2018

Dokument oglądany razy: 154
« inne aktualności