bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.15.2018

21.03.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.03.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 612/5, 612/7, 612/9, 612/10, 608/5, 608/3, 608/2, 608/1, 622 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.03.2018

Dokument oglądany razy: 117
« inne aktualności