bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.5.2018

09.04.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.04.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka oświetlenia drogowego na działkach nr 2799/11; 2799/12; 2799/21; 2772/106 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.04.2018

Dokument oglądany razy: 309
« inne aktualności