bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.04.2018

28.05.2018

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka - Wałki działka nr 270/12 objęta KW nr TR1T/00031269/5, niezabudowana,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: nr 270/12 o pow. 0.20 ha

3) opis nieruchomości : działka nr 270/12 w kształcie trapezu,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka nr 270/12 objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/120/99 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 listopada 1999 r., oznaczona symbolem MN w części ok. 65% pow., w pozostałej części ok.35 % pow. oznaczona jest symbolem ZD,

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) cena nieruchomości : 73 000.00 zł netto (17046,91 euro) + podatek VAT 23%,

8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: sprzedaż w trybie przetargowym,

11) obciążenia : brak,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu: nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 3 lipca 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.05.2018

Dokument oglądany razy: 295
« inne aktualności