bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.04.2.2018

28.05.2018

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka - Wałki działka nr 270/14 objęta KW nr TR1T/00031269/5, niezabudowana,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: nr 270/14 o pow. 0.13 ha

3) opis nieruchomości : działka nr 270/14 w kształcie prostokąta,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki numer 270/14 decyzją Wójta Gminy Tarnów numer 7/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. ustalono warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wolno stojącego,

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) cena nieruchomości : 51 000.00 zł netto (14244.68 euro) + , podatek VAT 23%,

8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: sprzedaż w trybie przetargowym,

11) obciążenia : brak,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu: nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 3 lipca 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.05.2018

Dokument oglądany razy: 330
« inne aktualności