bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie DAB.1.6631.7.2017.MD.7

06.06.2018

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302, z późn. zm.)

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15 maja 2018 r., znak: DAB.1.6631.7.2017.MD.4, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r., Nr 39/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 1 (Odcinek Pogórska Wola - Opatowiec) oraz zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, pokój nr 332c, w godzinach 9.00 - 15.00 oraz w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.06.2018

Dokument oglądany razy: 419
« inne aktualności