bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.51.2018

12.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 05.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 65; 88/4; 88/5; 88/6; 88/7; 88/8; 88/9 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.06.2018

Dokument oglądany razy: 322
« inne aktualności