bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie - GR.6840.04.6.2018

10.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się przetarg:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych KW numer TR1T/00031269/5, niezabudowanych, położonych w miejscowości Jodłówka-Wałki

- działki, dla których ustalono warunki zabudowy:
1) numer 270/17 o pow. 0.13 ha, cena wywoławcza 51 000.00 zł netto (11939,60 €), wadium 10200,00 zł,
2) numer 270/14 o pow. 0.13 ha, cena wywoławcza 51 000.00 zł netto (11939,60 €),
wadium 10 200,00 zł,

- działki objęte miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego:
3) numer 270/11 o pow. 0.17 ha, cena wywoławcza 63 000.00 zł netto (14748,92 €),
wadium 12600,00 zł,
4) numer 270/12 o pow. 0.20 ha, cena wywoławcza 73 000.00 zł netto (17090,02 €),
wadium 14 600,00 zł,

Termin zagospodarowania, obciążenia, zobowiązania – brak.

Do wylicytowanych cen działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium należy wpłacać w pieniądzu, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 10 września 2018 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Wadium podlega zwrotowi (przelewem), w całości osobie, która nie stała się nabywcą.

Pouczenie :
W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Jodłówka Wałki, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.08.2018

Dokument oglądany razy: 323
« inne aktualności