bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.06.3.2018

14.08.2018

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Wola Rzędzińska działka nr 3144/8 objęta KW nr TR1T/00077044/6 zabudowana i numer 3144/4 objęta KW numer TR1T/00045878/5 zabudowana,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: nr 3144/8 pow. 0.0195 ha i nr 3144/4 pow. 0.03 ha 3) opis nieruchomości : działka nr 3144/8 łącznie z działką nr 3144/4 tworzą nieruchomość zbliżoną kształtem do figury prostokąta o wymiarach 13 m x 33 m,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: decyzją nr 123/2017 dla działki nr 3144/4 i działki nr 3144/8 ustalono warunki zabudowy jako rozbudowę istniejącego budynku ośrodka zdrowia, z przeznaczeniem na - usługi medyczne, obszar objęty rewitalizacją,

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy

6) cena nieruchomości : działka nr 3144/8 - 17 550 zł netto (4108,63 euro),  działka nr 3144/4 zł - 27 000 zł netto (6320,96 euro), podatek VAT – zwolniona,

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy ,

8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: sprzedaż (łączna - obu działek) w trybie
przetargowym,

11) obciążenia : brak

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu:
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 26 września 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.08.2018

Dokument oglądany razy: 339
« inne aktualności