bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - RZ.ZUZ. 2.421.179.2018 AZ

16.08.2018

Zgodnie z art. 400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.) Zarząd Zlewni w Jaśle informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych spływających z odcinka drogi gminnej (dojazd do firmy Leier SA), pasa postojowego, chodnika, parkingu przy cmentarzu tj. ze zlewni o powierzchni 0,482 ha obejmującej działki o nr ewid. 1481, 2772/21, 2772/22, 2772/82, 2772/69 oraz 2772/22 w m. Wola Rzędzińska gm. Tarnów, do zabudowanego odcinka rowu melioracyjnego „Średnie Pole".

Wnioskodawca: Gmina Tarnów ul. Krakowska 18 33-100 Tarnów

Data złożenia wniosku: 14.05.2018r.

Informuję się, że istnieje możliwość składania w Zarządzie Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło uwag i wniosków, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszej informacji.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 16.08.2018

Dokument oglądany razy: 330
« inne aktualności