bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2018

07.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.09.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 139; 144; 137/7; 137/8; 137/6; 136/1; 136/2; 135; 147/3 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.09.2018

Dokument oglądany razy: 405
« inne aktualności