bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Starosty Tarnowskiego

21.09.2018

STAROSTA TARNOWSKI ZAWIADAMIA że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, zostało wszczęte w dniu 21.08.2018 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej:

1. Rozbudowę drogi powiatowej nr 1371K w miejscowości Jodłówka Wałki polegającej na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie jezdni drogi powiatowej, przebudowie odwodnienia drogi wraz z budową kładki nad rowem melioracyjnym oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Jodłówka Wałki, gm. Tarnów na działkach nr: 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 764/3 (764/1), 767/1 (767), 768/1 (768), 768/3 (768), 771/2 (771), 771/3 (771) 937/2 (937), 933/2 (933), 932/2 (932), 989/4 (989/3), 935/1 (935), 770, 773/8, 172, 986, 279 w miejscowości Jodłówka Wałki, gm. Tarnów.

2. Realizację inwestycji towarzyszących - działki przeznaczone pod inwestycję podlegające ograniczeniu w korzystaniu w miejscowości Jodłówka Wałki, gm. Tarnów na działkach nr: 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 764/3 (764/1), 767/1 (767), 768/1 (768), 768/3 (768), 771/2 (771), 771/3 (771) 937/2 (937), 933/2 (933), 932/2 (932), 989/4 (989/3), 935/1 (935), 770, 773/8,172, 986, 279,

Treść obwieszczenia

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.09.2018

Dokument oglądany razy: 213
« inne aktualności