bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 24.09.2018 z powodu:
wycofanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2017

21.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 20.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 3/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.62.2017 z dnia 6 lutego 2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej na działce nr: 2817/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.


W ciągu 7 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.09.2018

Dokument oglądany razy: 447
« inne aktualności