bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.25.2018

19.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 15.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 28/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.25.2018 z dnia 15.05.2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 840/5, 840/6, 840/7, 840/8, 840/9, 842/4, 842/5 w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.


W ciągu 7 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.11.2018

Dokument oglądany razy: 338
« inne aktualności