bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2018

17.12.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 14.12.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 272/2; 272/3; 271/1; 271/3; 270/3; 271/7 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.12.2018

Dokument oglądany razy: 133
« inne aktualności