bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.67.2018

31.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.12.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 4672/4; 4673/11; 4673/19 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 31.12.2018

Dokument oglądany razy: 263
« inne aktualności