bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.1.2019

22.01.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) informuję, że w dniu 16.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 192 w miejscowości Jodłówka – Wałki, gm. Tarnów na działkach nr 172; 173; 189; 190; 191; 192; 193/1; 193/2; 194; 195; 196; 203 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.01.2019

Dokument oglądany razy: 287
« inne aktualności