bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.04.2019

14.02.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 39/22 objęta KW nr TR1T/00053335/9,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.5228 ha ,

3) opis nieruchomości : działka nr 39/22 o konfiguracji trapezu, niezabudowana,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów, w części dotyczącej miejscowości Tarnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/251/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego rocznik 2012 poz.5806 z dnia 9 listopada 2012 r.) oznaczona jest symbolem „1 MN/U” (budownictwo jednorodzinne z usługami),

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) cena nieruchomości : 72 000,00 zł netto (16 640,47 euro), do ceny nabycia doliczony
zostanie podatek VAT w wysokości 23 %,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony,

11) obciążenia: strefa techniczna gazociągów wysokoprężnych w części 2/10 pow. całkowitej oraz strefa linii elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV w części 5/10 pow. całkowitej ,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do 30 marca 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.02.2019

Dokument oglądany razy: 319
« inne aktualności