bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.14.2019

14.02.2019

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 13.02.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 205/3, 204/3, 205/2, 204/2 w miejscowości Nowodworze gm. Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.02.2019

Dokument oglądany razy: 62
« inne aktualności