bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.21.2019

13.03.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) informuję, że w dniu 05.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektrycznej w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. na działkach nr 4890/1, 4789, 5278, 5288, 4784/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.03.2019

Dokument oglądany razy: 126
« inne aktualności