bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie

24.05.2019

 Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) oraz art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu 23 kwietnia 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.20.4.2019.JF), na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Martę Równicka, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn : Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100/MOP 8,4 MPa do SRP Zbylitowska Góra na działkach: 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 74, 75, obręb 0014 Zgłobice oraz na działkach: 169, 185, 186, 591, 592, 593, 594, 609, 611, 612, 613, 614, 616, 645, 646, 647, 648, 649, 652, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 671, 672, 680, 681/3, 682, obręb 0013 Zbylitowska Góra, jednostka ewidencyjna 121609_2 Tarnów Gmina, powiat tarnowski, województwo małopolskie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-XI.7840.20.4.2019.JF) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 68, tel. 12 39 21 668, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 900-1700, wtorek - piątek w godz. 7:30-15:30.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.05.2019

Dokument oglądany razy: 205
« inne aktualności