bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe

21.06.2019

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz.1945 t.j. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów uchwały nr V/47/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe.

Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz.1945 t.j. ze zm.) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tarnów, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19, w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym wnioski jest Wójt Gminy Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.06.2019

Dokument oglądany razy: 350
« inne aktualności