bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.57.2019

09.07.2019

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 08.07.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 481/4; 481/5; 481/3 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.07.2019

Dokument oglądany razy: 97
« inne aktualności