bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.19.2019

22.07.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.07.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 1089 w miejscowości Jodłówka-Wałki gm. Tarnów oraz na działce nr 161 w miejscowości Żdżary, gm. Czarna.


W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.07.2019

Dokument oglądany razy: 103
« inne aktualności