bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.35.2019

29.07.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.07.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogi gminnej na działkach nr 80/9; 92/1; 92/2; 92/3; 92/4; 95/2; 95/1; 96; 97; 162; 161; 160/1 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 29.07.2019

Dokument oglądany razy: 197
« inne aktualności