bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.15.2019

31.07.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Zbylitowska Góra, część działki ewidencyjnej numer nr 700/7 objęta KW nr TR1T/00063264/3
2) powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 0,07 ha ,

3) opis nieruchomości: część działki nr 700/7,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014 r Nr XXXVIII/444/2014 teren ten oznaczono symbolem „6ZL1”- jest to teren lasu i zieleni leśnej,

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) stawka czynszu dzierżawnego : roczna, kwota netto 50 zł (11,6534 euro) do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% ,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : zgodnie z umową dzierżawy;

9) zasady aktualizacji opłat : średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

10) informacje o przeznaczeniu nieruchomości: do dzierżawy,

11) obciążenia : nie dotyczy,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : 21 sierpnia 2019

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 31.07.2019

Dokument oglądany razy: 174
« inne aktualności