bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.53.2019

29.08.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.08.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci oświetlenia drogowego na działkach nr: 446; 445/4; 447/3; 441/6 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 29.08.2019

Dokument oglądany razy: 213
« inne aktualności