bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2019

04.09.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.09.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci oświetlenia drogowego na działkach nr: 2950/10; 2950/4; 2950/13; 2895/6; 2897/1; 2965/3; 2965/2; 2965/6, 2952/3, 2952/4, 2954, 2951/9 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.09.2019

Dokument oglądany razy: 165
« inne aktualności