bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.02.2.2019

10.05.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Nowodworze, działka ewidencyjna numer 184/2 objęta KW nr TR1T/00077013/0,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.07 ha ,
3) opis nieruchomości : działka nr 184/2 o konfiguracji prostokąta, zabudowana budynkiem do rozbiórki,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Nowodworze zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/460/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego rocznik 2018 poz.6132 z dnia 13 września 2018 r.), teren ten oznaczono symbolem 12 MN,
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6) cena nieruchomości: 33 200,00 zł netto (7757,92 euro), podatek VAT - nie dotyczy, nieruchomość zabudowana,
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: przetarg ustny ograniczony,
11) obciążenia: w/w działka nie posiada dostępu do drogi publicznej,
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do 22 czerwca 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.05.2019

Dokument oglądany razy: 56
« inne aktualności