bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.10.10.2019

10.10.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka-Wałki, działka ewidencyjna nr 445/2 o pow 0.13 ha, zabudowana - budynek mieszkalny , objęta KW nr TR1T/00068079/4, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Tarnowie
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.13 ha w kształcie zbliżonym do trapezu,
3) opis nieruchomości: działka nr 445/2, zabudowana - budynek mieszkalny, murowany jednorodzinny z wbudowanym w bryłę garażem, pow. zabudowy 229 m2, pow. użytkowa 121.9 m2 z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Tarnów we wsi Jodłówka-Wałki zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXXIV/400/01 z dnia 07 listopada 2001 r. działka ta oznaczona jest symbolem MN - teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
5) termin zagospodarowania nieruchomości : zagospodarowana ,
6) cena nieruchomości 300 000,00 zł netto (69 352,94 euro), podatek VAT – zwolniona,
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: tryb przetargowy,
11) obciążenia : nie dotyczy
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 21 listopada 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.10.2019

Dokument oglądany razy: 247
« inne aktualności