bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6850.08.3.2019

19.11.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: część budynku Domu Kultury z pomieszczeniami Remizy OSP usytuowanego na działkach ewidencyjnych numer 297 i numer 259/2 objętych KW nr TR1T/00142409/0,
2) powierzchnia nieruchomości budynkowej – pomieszczenia na parterze: garaż, sanitariaty, pralnia, pomieszczenie socjalne, wieża do suszenia węży, pomieszczenie dyżurne, przedsionek p.poż i magazyn oraz pomieszczenia na poddaszu: antresola, pomieszczenie socjalne i przedsionek p-poż. o łącznej powierzchni użytkowej 216,63 m2 wraz z możliwością korzystania z nieruchomości gruntowej - działek nr 297 i nr 259/2.
3) opis nieruchomości : działki nr 297 i nr 259/2 łącznie tworzą nieruchomość o konfiguracji prostokąta, zabudowaną w/w budynkiem ,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów uchwalonego Uchwałą Nr XIX/161/2008 Rady Gminy w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2008 r. działki te położone są w terenie oznaczonym symbolem „O” - jest to obszar przeznaczony pod rozwój aktywności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej jako teren ofertowy i do zainwestowania.
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6) cena nieruchomości (wartość księgowa) : 1 707 090 zł netto (399 254 euro),
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: przetarg ustny ograniczony,
11) obciążenia: w/w działka nie posiada dostępu do drogi publicznej,
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do 7 grudnia 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.11.2019

Dokument oglądany razy: 176
« inne aktualności