bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja

22.11.2019

W związku ze zbliżającą się w m-cu grudniu br, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, Urząd Gminy Tarnów informuje iż, odpady typu: ceramika budowlana, drzwi i okna, nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie mogą znajdować się w kontenerach podstawianych na odpady wielkogabarytowe.

Odpady tego typu, czyli odpady budowlane można nieodpłatnie oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów), znajdujących się w Tarnowie, przy ul. Kąpielowej 4b i ul. Komunalnej 31, z którymi gmina ma podpisaną umowę.

Jednocześnie Urząd Gminy przypomina, iż odpady wielkogabarytowe można pozostawiać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i wyłącznie w dniu podstawienia konternerów w godzinach od 7.00 -18.00. ( miejsca i dni wg ustalonego harmonogramu).

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.11.2019

Dokument oglądany razy: 182
« inne aktualności