bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie - OO.4706.2.2020.EC

23.01.2020

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018
r. poz. 2096 ze zmianami ) oraz art. 362 ust.2 punkt 2 i 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 201 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1564 ze zmianami ) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uprzejmie zawiadamia o wszczęciu postępowania dot. zmiany decyzji porealizacyjnej znak: OO.4706.3.2019.EC z dnia 1 kwietnia 2019 r. w zakresie terminu realizacji narzuconego obowiązku, przedłożonej przez Dyrektora Regionu ds. Projektów Unijnych PKP PLK SA.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, w godz. od 9.00 do 15.00, w pokoju nr 805. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, iż o kolejnych etapach
postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie.


Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
mgr Ada Słodkowska-Łabuzek
/podpis elektroniczny/

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.01.2020

Dokument oglądany razy: 1985
« inne aktualności