bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz

24.01.2020

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - obręb, Zglobice, numer ewidencyjny 225 objęta księgą wieczystą TR1T/00035937/7

2. powierzchnia nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - 35,40 m2,

3. opis nieruchomości - lokal użytkowy (poczta),

4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - według miejscowowego planu zagospodarowania przestrzennego 1-Upteren zabudowy usług publicznych.

5. termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6. cena nieruchomości - nie dotyczy,

7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy,

8. wysokość opłat z tytułu najmu - 13,00 zl netto za 1 m2,

9. terminy wnoszenia opłat: zgodnie z umową najmu,

10. zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy,

11. informacja o przeznaczeniu do wynajmu - umowa z dotychczasowym najemcą,

12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt.2. w/w ustawy - nie dotyczy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.01.2020

Dokument oglądany razy: 1995
« inne aktualności