bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.27.2019

31.01.2020

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 31.01.2020 r. została wydana zmiana do decyzji nr 30/2019 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.27.2019 z dnia 24.06.2019 r. dotycząca lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 517/5; 476/3; 477/1 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

W ciągu 7 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 31.01.2020

Dokument oglądany razy: 1946
« inne aktualności