bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 01.03.2013 z powodu:
duplikat

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ST-I.4210.02.2013.JT

01.03.2013

 Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Krakowie

"Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071/ zawiadamia, że na wniosek Pana Tadeusza Skokonia Prezesa OTS-IP Sp. z o.o. w Krakowie działającego w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2013r. (data wpływu 12.02.2013r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:ST-I.4210.04.2011JT z dnia 26 lipca 2012r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/MOP 8,4MPa wraz z przewodem sygnalizacyjnym i infrastrukturą zewnętrzną - relacji Pogórska Wola - Tworzeń na odcinku Pogórska Wola - Swarzów. Zadanie nr 1" w zakresie zmiany szerokości pasa montażowego.

Zgodnie z art. 10 KPA strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie w pok. 501.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 01.03.2013

Dokument oglądany razy: 1100
« inne aktualności