bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XX Sesja Rady Gminy Tarnów - 28 lutego 2008 r


Uchwała Nr XX/162/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: uznania terenu na obszarze Gminy Tarnów za park gminny


Uchwała Nr XX/163/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2008


Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów


Uchwała Nr XX/165/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych


Uchwała Nr XX/166/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XX/167/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze


Uchwała Nr XX/168/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Porębie Radlnej


Uchwała Nr XX/169/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowodworzu


Uchwała Nr XX/170/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008 – 2015”.
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008-2015


Uchwała Nr XX/171/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: określenia stawek za przejazd radnego w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością gminy.


Uchwała Nr XX/172/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania


Uchwała Nr XX/173/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów


Uchwała Nr XX/174/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów


Uchwała Nr XX/175/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 318