bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIX Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 stycznia 2008 r


Uchwała Nr XIX/151/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów


Uchwała Nr XIX/152/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XIX/153/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości położonych w Jodłówce-Wałkach


Uchwała Nr XIX/154/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2008 r.


Uchwała Nr XIX/155/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok


Uchwała Nr XIX/156/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia opłat i zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów


Uchwała Nr XIX/157/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Tarnów"


Uchwała Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólna realizacje zadań


Uchwała Nr XIX/159/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej


Uchwała Nr XIX/160/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zasad przyznawania i wyskości diet radnych Rady Gminy Tarnów


Uchwała Nr XIX/161/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Tarnów
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

- Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów
- Uwarunkowania kulturowe
- uwarunkowania przyrodniczo-społeczne3Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 412