bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XVI Sesja Rady Gminy Tarnów - 22 listopada 2007 r.


Uchwała Nr XVI/134/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok


Uchwała Nr XVI/135/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze gminy Tarnów


Uchwała Nr XVI/136/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania


Uchwała Nr XVI/137/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących uzyskania przez Gminę Tarnów dotacji od innych gmin, udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Tarnów, na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innej gminy.


Uchwała Nr XVI/138/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.


Uchwała Nr XVI/139/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia, jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


Uchwała Nr XVI/140/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów


Uchwała Nr XVI/141/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów


Uchwała Nr XVI/142/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2008


Uchwała Nr XVI/143/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007


Uchwała Nr XVI/144/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 10.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 239