bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIV Sesja Rady Gminy Tarnów - 27 września 2007 r.


Uchwała Nr XIV/116/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok
Załącznik


Uchwała Nr XIV/117/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2007 rok.


Uchwała Nr XIV/118/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007


Uchwała Nr XIV/119/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007


Uchwała Nr XIV/120/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka


Uchwała Nr XIV/121/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Jodłówce - Wałki - działek nr 270/15 i 270/16


Uchwała Nr XIV/122/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.


Uchwała Nr XIV/123/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Tarnowie


Uchwała Nr XIV/124/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana TwardowskiegoOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 10.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 367