bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXIII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA nr XXIII/244/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań.

UCHWAŁA nr XXIII/245/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" na 2013 r.

UCHWAŁA nr XXIII/246/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów 2012-22

UCHWAŁA nr XXIII/247/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA nr XXIII/248/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA nr XXIII/249/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa.

UCHWAŁA nr XXIII/250/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA nr XXIII/251/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec na terenie dz. 39/1 do 39/3

UCHWAŁA nr XXIII/252/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp uchwalonego uchwałą XXVI/254/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice (opublikowany w Dz. U. z 2005 r. poz 2831 z późn. zm) w części dot. miejscowości Zbylitowska Góra.

UCHWAŁA nr XXIII/253/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.

 Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 06.11.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 826