bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXIV Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/254/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka

UCHWAŁA NR XXIV/255/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV/256/2012RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV/257/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/258/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/259/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały wyznaczającej inkasentów podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV/260/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy na sektory

UCHWAŁA NR XXIV/262/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów

UCHWAŁA NR XXIV/263/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały XXI/217/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/264/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/265/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2012-22

UCHWAŁA NR XXIV/266/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/267/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: przekazania skargi do Wojewody Małopolskiego

UCHWAŁA NR XXIV/269/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej GórzeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 11.12.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 3 557