bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXV Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012 r.

 

UCHWAŁA NR XXV/270/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

UCHWAŁA NR XXV/271/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Tarnów na lata 2012-22

UCHWAŁA NR XXV/272/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/273/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-22

UCHWAŁA NR XXV/274/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/275/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłat od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/276/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXV/277/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXV/279/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXV/280/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXV/281/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012-17

UCHWAŁA NR XXV/282/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XXV/283/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia założeń dla Planu zaoptrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXV/284/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 07.01.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 07.01.2013
Dokument oglądany razy: 4 110