bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 marca 2007 r.


Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.
załącznik nr 1


Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok


Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: uchwalenia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Tarnów

Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska dla poszerzenia kopalni iłów surowca ceramicznego dla zakładu produkującego ceramikę budowlaną „Leier-Tarnów S.A.”


Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze.


UCHWAŁA NR VIII/53/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR VIII/54/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Radlnej – działki nr 118


UCHWAŁA NR VIII/55/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA Nr VIII/56/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Uchwała Nr VIII/57/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży


UCHWAŁA NR VIII/58/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów za 2006 rok.


UCHWAŁA NR VIII/59/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów za 2006 rok.


UCHWAŁA NR VIII/60/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.


UCHWAŁA NR VIII/61/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.


UCHWAŁA NR VIII/62/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.


UCHWAŁA NR VIII/63/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwami: Zespół Opieki Zdrowotnej w Tuchowie i Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.


UCHWAŁA NR VIII/64/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia.


UCHWAŁA NR VIII/65/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości.


UCHWAŁA NR VIII/66/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 19.02.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 10.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 700