bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVII Sesja Rady Gminy Tarnów - 22 marca 2013 r.

 

UCHWAŁA NR XXVII/298/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-22

UCHWAŁA NR XXVII/299/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/300/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w cz. miejscowości Nowodworze na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVII/301/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy realizacji i renowacji ołtarza bocznego pw. Serca Jezusowego będącego wyposażeniem kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXVII/302/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVI/294/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXVII/303/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: przystanków

UCHWAŁA NR XXVII/304/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/305/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVII/306/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVII/307/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: ogólnodostępności boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej, Zespole Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej oraz Przedszkolu w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXVII/308/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXVII/309/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Biała na lata 2013-20"

UCHWAŁA NR XXVII/310/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Poręba Radlna na lata 2010-16"

UCHWAŁA NR XXVII/311/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie Odnowy miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010-16"

UCHWAŁA NR XXVII/312/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie Odnowy miejscowości Wola Rzędzińska na lata 2010-16"

UCHWAŁA NR XXVII/313/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie Odnowy miejscowości Jodłówka-Wałki na lata 2009-15"

UCHWAŁA NR XXVII/314/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie Odnowy miejscowości Zawada na lata 2009-15"

UCHWAŁA NR XXVII/315/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckiOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 28.03.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 28.03.2013
Dokument oglądany razy: 3 332