bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLI Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 października 2006 r.

Uchwała nr XLI/376/2006 Rady Gminy Tarnów w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2006 rok

Uchwała nr XLI/377/2006 Rady Gminy Tarnów w sprawie:  zmiany treści Uchwały Nr XXXIII/319/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2006 r.


Uchwała nr XLI/378/2006 Rady Gminy Tarnów w sprawie:  zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2006


Uchwała nr XLI/379/2006  Rady Gminy Tarnów w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu w budżecie na 2006 rok.


Uchwała nr XLI/380/2006 Rady Gminy Tarnów w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej.


Uchwała nr XLI/381/2006 Rady Gminy Tarnów w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pleśna w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Pleśna przyjętych do Przedszkola Publicznego w Koszycach Małych


Uchwała nr XLI/382/2006 Rady Gminy Tarnów w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pleśna w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z dowożeniem niepełnosprawnego dziecka z terenu Gminy Pleśna (Świebodzin) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 369