bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXII Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 grudnia 2004 r.

 

Uchwała Nr XXII/190/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NA 2004 R.

Uchwała Nr XXII/191/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Tarnów , które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXII/192/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Gminy Tarnów przez pana Marka Cichy w związku z wygaśnięciem mandatu radnego

Uchwała Nr XXII/193/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Tarnowie

Uchwała Nr XXII/194/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów w miejscowościach Radlna i Poręba Radlna

Uchwała Nr XXII/195/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Nowodworzu

Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Nowodworzu

Uchwała Nr XXII/197/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Koszycach Wielkich

Uchwała Nr XXII/198/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Koszycach Wielkich

Uchwała Nr XXII/199/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXII/200/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 255