bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XX Sesja Rady Gminy Tarnów - 29 października 2004 r.

 

Uchwała Nr XX/173/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NA 2004 R.

Uchwała Nr XX/174/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Koszycach Małych

Uchwała Nr XX/175/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała Nr XX/176/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach

Uchwała Nr XX/177/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań

Uchwała Nr XX/178/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XX/179/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XX/180/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: komunalizacji nieruchomości

Uchwała Nr XX/181/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów

Uchwała Nr XX/182/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2004 rok

Uchwała Nr XX/183/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: zmiany Programu Współpracy Gminy Tarnów z Organizacjami Pozarządowymi na 2004 rok.
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 249