bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIX Sesja Rady Gminy Tarnów - 16 września 2004 r.

 

Uchwała Nr XIX/155/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NA 2004 R. GMINY TARNÓW

Uchwała Nr XIX/156/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego odnośnie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Tuchowie.

Uchwała Nr XIX/157/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,  nauczycieli uczących przedmiotów w różnym wymiarze godzin i pedagogów.

Uchwała Nr XIX/158/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 16 września 2004 r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej do zaciągnięcia zobowiązania finansowego

Uchwała Nr XIX/159/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 16 września 2004 r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Zbylitowskiej Górze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego

Uchwała Nr XIX/160/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 16 września 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Małopolskim na przyjęcie przez Gminę Tarnów realizacji zadania pn. „Renowacja i konserwacja ogrodzenia cmentarza z okresu I Wojny Światowej zlokalizowanego w miejscowości Wola Rzędzińska I”

Uchwała Nr XIX/161/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: akceptacji zawartego porozumienia

Uchwała Nr XIX/162/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: nadania nazw niektórym ulicom we wsiach Tarnowiec,  Koszyce Wielkie i Zgłobice w Gminie Tarnów.

Uchwała Nr XIX/163/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XIX/164/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r.  w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XIX/165/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XIX/166/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: komunalizacji nieruchomości

Uchwała Nr XIX/167/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r.  w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XIX/168/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: połączenia spółek: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.  i Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

Uchwała Nr XIX/169/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Tarnów

Uchwała Nr XIX/170/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XIX/171/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: akceptacji zawartego porozumienia o dofinansowaniu szkolenia strażaków z OSP.

Uchwała Nr XIX/172/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: akceptacji zawartego porozumienia na dofinansowanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze powiatowej nr 375 Zgłobice – Błonie.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 388